Grafické zpracování a výroba tiskovin

Grafická sazba a výroba publikací pro Karlovarský kraj

26. 1. 2016

Pro Karlovarský kraj jsme realizovali grafický návrh, následnou sazbu a tisk tří odborných publikací. O ohrožené flóře v regionu pojednává kniha Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. Do světa suchozemské a vodní fauny zavede čtenáře publikace Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. Poslední knihou byla Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje, která pojednává o geologické stavbě našeho regionu.