Grafické práce a tisk brožury

Výroční zpráva 2015 pro město Plzeň

19. 7. 2016

Pro město Plzeň jsme dodávali brožuru Výroční zpráva 2015 Plzeň. Naše společnost zajišťovala kromě samotného tisku dokumentu také textové korektury, grafický návrh obálky a vnitřních stránek tiskoviny, kompletní grafické zpracování a přípravu pro tisk, překlady do anglického jazyka a odborné korektury.