Propagace nové bankovní pobočky

Zajištění reklamního servisu pro Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

10. 1. 2018

Pro novou pobočku banky Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz v Karlových Varech jsme realizovali světelné reklamy na budově, navrhovali koncept vnějších a vnitřních polepů a provedli jejich výrobu a instalaci. Dále jsme tiskli produktové letáky a plakáty. Na Media Cube jsme umístili velkoplošnou reklamu a zajistili inzerci v Radničních listech.