Corporate Party

Gifts | Photos | Artists | Friendly people | Hostess | Fun

1. 1. 2019

Kompletní event v podobě firemní vánoční akce. Zajišťovali jsme catering, kulturní vystoupení, dárky a program pro zaměstance.